• Przeczytaj o kadrowaniu zdjęć do wywołania przed ich wysyłką do laboratorium fotograficznego.
  • Przeczytaj o technologii cyfrowej stosowanej w naszym fotolabie, rodzajach papieru fotograficznego i metodach korekcji zdjęć.
  • Sprawdź jak poprawna kalibracja monitora pozwala właściwie ocenić jakość zdjęć przed ich wywołaniem w fotolabie.
  • Przeczytaj jak w elegancki i prosty sposób zamówić e-odbitki w fotolaboratorium Diprint.
  • Sprawdź czy potrzebujesz e-zdjęcia z korekcją, czy bez korekcji?
  • Przeczytaj prosty i jasny regulamin fotolab Diprint w Krakowie.
  • Dowiedz się jak przesłać zdjęcia do wywołania bez korzystania z darmowego programu FotoSender.
  • Fotolaboratorium mapa strony i wyszukiwanie informacji.

Fotolab Diprint Kraków - regulamin

1. Zarejestrowanie lub zalogowanie się klienta w programie FotoSender jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie podanych w formularzu rejestracyjnym danych w celach związanych z realizacją zlecenia i działaniem serwisu.

2. Zamówione odbitki są dostarczane jedynie na terytorium Polski, za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub przesyłka kurierską.

3. W przypadku większych zamówień ich realizacja i wysyłka może przebiegać partiami.

4. Koszty przesyłki i odbitek ustalone są w programie FotoSender. Informacje w cenniku podanym na stronie internetowej mogą nie być aktualne i nie są wiążące.

5. Przesłanie plików do laboratorium jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia i pociąga za sobą prawny obowiązek jego opłacenia.

6. Wszelkich zmian lub rezygnacji z zamówienia należy dokonywać wyłącznie telefonicznie. Zależnie od aktualnego stanu realizacji zamówienia firma Diprint ma prawo odmówić klientowi dokonania tych zmian lub rezygnacji ze zlecenia, żądając opłacenia go zgodnie z wyceną dokonaną przez program FotoSender.

7. Przyjmujemy, że wszystkie przesłane pliki posiadają prawa autorskie klienta. Jeżeli wykonie zlecenia narusza prawa autorskie osób trzecich, całą odpowiedzialność za to ponosi sam klient. W takim przypadku ponosi on wszelkie ewentualne koszty związane naruszeniem tych praw.

8. Wszystkie zlecenia są wykonywane i nadawane w terminie nie dłuższym niż 24h, licząc dni robocze, od momentu dostarczenia plików do laboratorium (oraz opłacenia zlecenia w przypadku wyboru formy rozliczenia jako przedpłaty na konto). Firma Diprint nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane przez Pocztę Polską lub firmy kurierskie.

9. W przypadku zaistnienia istotnych wątpliwości co do poprawności zawartości zlecenia oraz wystąpienia okoliczności uniemożliwiających częściowe lub całkowite zrealizowanie zlecenia, firma Diprint zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, nawet jeśli pociągnie to za sobą przekroczenie deklarowanego terminu realizacji.

10. Uwzględniamy reklamacje zgłoszone w ciągu co najwyżej dwóch tygodni od momentu przesłania zlecenia (data stempla pocztowego).

11. Reklamowane odbitki, należy wysłać na adres firmy wraz z numerem reklamowanego zlecenia i numerem swojego konta. Koszty przesyłki w obie strony pokrywa klient. Nie przyjmujemy przesyłek za zaliczeniem pocztowym. Po uwzględnieniu reklamacji firma zwraca koszt odbitek przelewem na konto klienta.

12. Podstawą do reklamacji mogą być jedynie wady powstałe przy wykonywaniu odbitek albo różnice pomiędzy dostarczonym zleceniem a wysłanymi przez klienta plikami lub nieodpowiednią korekcją.

13. Zażalenia wynikające z różnic pomiędzy odbitkami a ich obrazem na monitorze nie mogą być uwzględniane, jako że wynika to z przyczyn niezależnych od firmy Diprint (np. błędy w wyświetlaniu monitora klienta). Dokładamy jednak wszelkich starań aby zachować najlepszą jakość zdjęć. Klient może przy wysyłaniu zlecenia żądać, aby nie dokonywać korekcji barw, co należy zasygnalizować wpisując przy logowaniu do programu FotoSender kod promocji: bez korekcji.

14. Nie uwzględnia się również reklamacji odbitek, jeżeli przesłane pliki nie były wystarczającej jakości.