• Przeczytaj o kadrowaniu zdjęć do wywołania przed ich wysyłką do laboratorium fotograficznego.
  • Przeczytaj o technologii cyfrowej stosowanej w naszym fotolabie, rodzajach papieru fotograficznego i metodach korekcji zdjęć.
  • Sprawdź jak poprawna kalibracja monitora pozwala właściwie ocenić jakość zdjęć przed ich wywołaniem w fotolabie.
  • Przeczytaj jak w elegancki i prosty sposób zamówić e-odbitki w fotolaboratorium Diprint.
  • Sprawdź czy potrzebujesz e-zdjęcia z korekcją, czy bez korekcji?
  • Przeczytaj prosty i jasny regulamin fotolab Diprint w Krakowie.
  • Dowiedz się jak przesłać zdjęcia do wywołania bez korzystania z darmowego programu FotoSender.
  • Fotolaboratorium mapa strony i wyszukiwanie informacji.

Kadrowanie zdjęć cyfrowych

 

Metody kadrowania
Wywołanie zdjęć z cyfrówek może zmienić obszar widoczny na papierze fotograficznym w stosunku do ekranu komputera

Nierzadko zdarza się, że zdjęcia wykonane aparatem cyfrowym  posiadają inne proporcje boków (stosunek długości do wysokości obrazu ) niż standardowe odbitki naświetlane w laboratoriach. Z tego powodu nie zawsze możliwe jest wykonanie fotografii, która będzie całkowicie pokryta obrazem i jednocześnie przedstawi wszystkie informacje zawarte w pliku (zarejestrowane przez aparat). Przykładowo: kwadratowego pliku nie da się w ten sposób naświetlić na prostokątnej kartce. Aby efektywnie poradzić sobie z tym problemem, wprowadzamy dla Państwa dwie metody kadrowania.

1. Pełny Papier

Metoda Pełny Papier polega na takim powiększeniu obrazu, aby w pełni zakrył powierzchnię papieru. W związku z różnicą proporcji boków część obrazu wypada poza kartką i nie jest uwieczniana na odbitce. Dochodzi więc do wykadrowania obrazu, odcięcia jego nieproporcjonalnej części. Proces ten jest przy każdej fotografii kontrolowany przez wykwalifikowanego operatora w naszym laboratorium. Jego zadaniem jest wybór optymalnego kadru, który znajdzie się na odbitce. Pliki nie są więc docinane automatycznie i na ile jest to możliwe, na zdjęciu pojawią się najistotniejsze informacje. Zaletą metody Pełny Papier jest w pełni pokryta obrazem odbitka, wadą natomiast – konieczność kadrowania plików, a więc częściowa utrata obrazu, która w niektórych przypadkach może doprowadzić do istotnego zaburzenia kompozycji zdjęcia.

2. Pełny Kadr

Metoda Pełny Kadr polega na takim pomniejszeniu obrazu, aby w pełni zmieścił się on na wykonywanej odbitce. W związku z różnicą proporcji boków, jedynie część kartki papieru będzie naświetlona. Pozostały obszar zdjęcia pozostanie biały. Obraz zawsze umieszczany jest centralnie, a dwa białe pasy wystąpią od góry i dołu zdjęcia, albo po jego bokach. Zaletą tej metody kadrowania jest odzwierciedlenie na odbitce całego obrazu, bez konieczności jego docinania. Wiąże się ona jednak z wystąpieniem białych pasów, które nie zawsze są uznawane za estetycznie.

Alternatywne formaty

Jedynym sposobem na uzyskanie zdjęć bez białych pasów, a przedstawiających pełny, niewykadrowany obraz jest odpowiedni dobór formatu papieru. W tym celu poszerzyliśmy dla Państwa gamę typowych formatów, wzbogacając ją o takie, których stosunek długości do wysokości odpowiada proporcjom boków najczęściej spotykanym w aparatach fotograficznych. Przykładowo: chcąc naświetlić na formacie 15x21 (proporcja zbliżona do 3:4) plik z lustrzanki cyfrowej posiadający proporcję 2:3, należałby się liczyć bądź z częściowym wykadrowaniem obrazu, bądź z wystąpieniem dwóch białych pasów z góry i dołu zdjęcia – zgodnie z wybraną metodą, odpowiednio: Pełny Papier, lub Pełny Kadr. Dylematu można jednak uniknąć wybierając alternatywny format – 15x23, który posiadając proporcję 2:3 pozwoli na uniknięcie zarówno wystąpienia białych pasów jak i konieczności obcięcia części obrazu. Tu, bez względu na wybraną metodę kadrowania, będą się mogli Państwo cieszyć z w pełni odwzorowanego obrazu całkowicie pokrywającego kartkę papieru. Korzystając z nietypowych formatów należy jedynie pamiętać, że odbitki mogą nie pasować do standardowych albumów fotograficznych.

Kadrowanie w programie FotoSender

Rożnica w proporcji boków między plikiem, a wybranym formatem jest sygnalizowana przez program FotoSender poprzez wyświetlenie na zdjęciu ramki i wyszarzeniu wystającego poza nią obszaru obrazu, zgodnie z domyślnie przyjętą metodą – Pełny Papier. Jeżeli kadrowanie plików chcą Państwo powierzyć naszemu operatorowi, to nie należy sugerować się pozycją ramki. Optymalny kadr zostanie wybrany przez nas po przesłaniu zdjęć do laboratorium. Jeżeli chcą Państwo natomiast zachować kontrolę nad doborem kadru, jest to możliwe po włączeniu opcji kadrowania ikoną znajdującą się na pasku narzędzi okna podglądu zdjęć. Tak długo jak tryb ten jest aktywny, pozycję i wielkość ramki można modyfikować dostosowując ostateczny kadr do swoich preferencji. Wyjście z trybu kadrowania spowoduje zignorowanie wprowadzonych zmian, a do laboratorium przesłany zostanie cały plik. Nie należy więc wyłączać tego trybu jeżeli życzą sobie Państwo, aby zdjęcia zostały naświetlone zgodnie z wprowadzonymi ustawieniami kadru. Wyświetlaną przez program ramką nie należy się natomiast sugerować, jeżeli planują Państwo wybór opcji Pełny Kadr, co jest możliwe na drugiej karcie programu, w oknie podsumowania zlecenia.